En fågelholk hjälper fåglarna

Har du någonsin velat bygga en vacker fågelholk för din trädgård.

Att tillhandahålla fågelholkar till häckande fåglar är en populär hobby för människor som njuter av vilda djur i deras bon. Att bygga fågelholkar enligt korrekta specifikationer, och placera dem i den ”bästa” miljön. Och underhålla holken regelbundet kan gynna både fåglarna och oss.

I och med att skogar och vildmark försvinner med avverkning och bränder, så hotas deras livsmiljöer. Många olika fågelarter hittar tillflykt i holkar. Att bjuda in fåglar i din trädgård. Är ett underbart sätt att hjälpa till att reglera ekosystemet och ge dem. En säker plats att föda upp sin avkomma.

Fågelholks design

En fågelholks placering och placering är också en faktor. Fågelholkens hålstorlek och dimensioner kommer också att spela en roll. För att bestämma vilka fåglar som ska bo och vilka inte.

Men om den inte är byggd och placerad på rätt plats kanske du inte har några häckande fåglar alls. Naturliga håligheter i träd kommer alltid att vara viktiga hem för djurlivet. Men på vissa platser, med intensiv skogsförvaltning och trädfällning och utbyte av trästolpar till metallstolpar. Har minskat utbudet av naturliga håligheter.

De flesta fågelholkar

Har grundelementen med ett sluttande tak, golv och fyra väggar och med ett ingångshål. Det är också alltid trevligt att låta en av sidoväggarna ha gångjärn för att underlätta rengöring och övervakning.

Det bör också finnas hål för dränering och träet, som används. Ska vara obehandlat och tjockt nog för att ge isolering både från kalla och varma temperaturer. Du kanske också måste installera någon typ av rovdjursskydd, till exempel en plåtbricka runt hålet. För att hindra oönskade gäster som ekorrar, hackspettar m.m från att komma in.

I dessa och liknande situationer kan fågelholkar vara till hjälp för många fågelarter. Fågelholkar är särskilt omtyckta runt åkrar och gårdar där det begränsade antalet naturliga håligheter. I de flesta fall har har tagits över av starar och gråsparvar.

Fåglar kommer inte att bry sig om vilken färg holken har. Oavsett om den har komplicerade snidade mönster eller söta små välkomstskyltar. Fåglar vill i slutändan en bostad som skyddar dem och deras ägg och ungar från väder och rovdjur.

Fågelholkar kan designas

Och placeras så att användningen av dessa mer aggressiva arter minimeras. Byggnad,
placering och underhåll av holkstrukturer bör betraktas som en teknik för
förbättra befintliga livsmiljöer och lägga till våra personliga möjligheter att se och njuta av vilda djur.

Och trots allt har fåglar sin roll att spela i ekosystemet! Så här är de viktiga för

Naturlig skadedjursbekämpning: Insekter är en fågelns favoritmåltång. Istället för att använda skadliga bekämpningsmedel för att skydda dina frukter och grönsaker.

De älskar också ogräs: Fåglar kommer att äta alla ogräsfrön som favoritföda som de älskar.

En hälsosam trädgård drar fåglar till sig och ingenting är mer tilltalande än lugnet i en trädgård fylld med liv!

Många fåglar upprättar territorier

där de inte kommer att tolerera andra fåglar och vissa tillåter andra fågelarter att dela sitt territorium. Talgoxar och blåmesar, älskar att ha många andra fåglar av samma typ runt om. Då kan du sätta upp flera holkar för olika fåglar.

Genom att bygga en fågelholk som ger du våra befjädrade vänner. En säker plats att bo, skyddar dem från regn, kallt väder och rovdjur. Det finns många former och storlekar att tänka på när du bygger din egen. Bli så kreativ som du bara vill.